Laster...

Vilkår for TV 2 Sumo, bedrift

Avtalevilkår for TV 2 Sumo – Bedrift

1. Hva vilkårene gjelder

Disse vilkårene gjelder som avtale mellom TV 2 AS, organisasjonsnummer 979 484 534, postadresse Postboks 7222, 5020 Bergen («TV 2») og den juridiske enhet som er registrert som kunde (”Kunden”). I tillegg til disse generelle vilkårene gjelder spesielle vilkår for de tjenester som Kunden kjøper.

Avtalen gjelder bedrifter og institusjoner. Avtalen gjelder for kjøp av abonnementstjenester på TV 2 Sumo («tjenesten») og gjelder fra det tidspunkt avtalen er akseptert av Kunden. Kunden må ha akseptert avtalen før tjenesten tas i bruk. Kunden er juridisk ansvarlig for all bruk av abonnementet.

2. Bruk av tjenesten

Tjenesten inneholder TV-programmer, serier og filmer fra TV 2s kanaler, og annet innhold, både direkte og som arkiv, fordelt i ulike pakker. Hvilke programmer som er tilgjengelige og hvor lenge vil variere. Informasjon om hvilke pakker som er tilgjengelig for bedrifter og institusjoner finner man på «Se hva du får tilgang til» i kjøpsprosessen. TV 2 kan, med rimelig varsel, unnta store sportsbegivenheter eller andre sendinger fra andre vesentlige live-events som egner seg for Eventvisning, (f. eks. fotball-EM/VM) fra offentlig visning.

Abonnementet kan kun benyttes innenfor Kundens virksomhet i Norge og for Kundens egne formål. Abonnementet kan ikke overdras, lånes ut eller leies ut til andre, og det er ikke tillatt å dele passord. Det er heller ikke tillatt å skaffe seg uautorisert tilgang til tjenesten (hacking), å kopiere innhold for annet enn privat bruk og legge ut innhold på internett.

Signalene som gjøres tilgjengelig i tjenesten er TV 2s eiendom, og skal kun benyttes av Kunden til det formål som følger av avtalen. Abonnementet er begrenset til bruk på 1 samtidig strøm/kamp, og du kan ha et begrenset antall registrerte enheter til enhver tid. Se Konto for mer informasjon.Kunden skal ikke urettmessig dekryptere, kopiere, videreformidle eller på annen måte mangfoldiggjøre signalene eller tjenestene helt eller delvis, eller medvirke til dette.

Kunden forplikter seg også til ikke å skaffe seg urettmessig tilgang til TV 2s programmer, eller på annen måte krenke TV 2s eksklusive rettigheter gjennom å ta i bruk ulovlige tjenester.

Brudd på denne bestemmelse kan medføre tiltale etter straffeloven, erstatningsansvar og inndragningsansvar.

3. Offentlig visning

Med offentlig visning menes visning i lokaler som er allment tilgjengelige for publikum, herunder lobbyer, puber, restauranter og utesteder. Visning i lokaler hvor kun bedriftens eget personell har tilgang, som kontorlokaler, fellesområder, kantiner etc., anses ikke som offentlig visning.

Dersom bedriftsabonnementet omfatter offentlig visning, gjelder følgende tilleggsvilkår denne bestemmelsen:

 1. Abonnementet gjelder ett innendørs og avgrenset fysisk lokale, som disponeres av Kunden for overnattingsformål, serveringsformålet eller lignende virksomhet.
 2. Utendørs visning er ikke tillatt.
 3. Det er ikke adgang til å kreve inngangspenger eller andre motytelser for tilgang til lokalet.
 4. Pris for abonnementet avhenger av hvor mange personer lokalet maksimalt er godkjent for:
  Vi har pr nå to ulike produkter, TV 2 Sport og TV 2 Sport med Premier League.
  Inndeling til de ulike priskategoriene er satt til denne intervall på antall seter: 0 – 40, 41 – 80, 81 – 160.
  Prisene for de ulike pakkene finnes her.
 5. Visning i lokaler som er godkjent for mer enn 160 personer er ikke tillatt. Dette krever egen avtale.
 6. Anbefalinger og teknisk spesifikasjon for produktet:
  • Internett-forbindelse, minimum 100 Mbit/s (nedhastighet), ikke delt for publikum 
  • Enkel løsning å betjene (type Apple TV 4 eller nyere) 
  • Trådbundet forbindelse mellom avspillingsenhet og svitsj (ikke wifi) 
  • HDMI tilkobling 
  • Lydkilde fra sendinger ut på eksisterende høyttalere i lokalet (HDMI-ut eller Optisk-ut som lyd kilde inn på egnet utstyr). 
  • Dedikert strømkilde 
  • Det er bare mulig å strømme 1 kamp pr abonnement samtidig 

4. TV 2s ansvar for tjenesten

TV 2 er ansvarlig for alt innholdet i tjenesten og for at tjenesten virker. TV 2 er ikke ansvarlig for feil eller kostnader ved internettforbindelsen eller enheten du bruker. Se våre hjelpesider for mer informasjon om tekniske krav og feilretting.

5. Registrering og informasjon

Kunden plikter å oppgi korrekt informasjon ved registrering, samt oppdatere informasjonen ved endringer. Kunden står selv ansvarlig for gebyrer og kostnader som påløper som følge av at Kunden har oppgitt uriktig kontaktinformasjon eller ikke opplyst om endring av kontaktinformasjon. Ved oppsigelse av abonnementet beholdes en kopi av brukerkontoen i minimum 12 måneder.

6. Betaling

Tjenesten er et forhåndsbetalt abonnement som løper fra du registrerer deg første gang og fornyes automatisk til du sier det opp. Det er Kundens ansvar at abonnementet blir betalt ved fornyelse. Dersom betalingen ikke blir gjennomført vil TV 2 uansett kreve betalt for de dagene det er gitt tilgang til tjenesten og gjøre nye forsøk på å gjennomføre betaling, til betaling skjer. TV 2 kan også kreve gebyr og forsinkelsesrente, og sperre tilgangen inntil du har betalt. Abonnementet vil automatisk bli sagt opp dersom betaling ikke skjer i løpet av 30 dager.

7. Endringer

Endringer i priser og vilkår varsles med minimum en måned. TV 2 kan foreta prisjustering i henhold til konsumprisindeks eller som følge av økt merverdiavgift uten varsel.

8. Oppsigelse

Abonnementet kan sies opp på Min Konto. Avtalen vil da løpe ut perioden som er forhåndsbetalt. Dersom Kunden sier opp et abonnement med fast avtaletid før avtaleperioden er utløpt, eller avtalen heves som følge av betalingsproblemer vil det påløpe et oppsigelsesgebyr avhengig av hvor mye av avtaletiden som gjenstår.