Laster...

Vilkår for TV 2 Sumo

Brukervilkår for TV 2s digitale tjenester

1. HVA VILKÅRENE GJELDER

Tjenestene eies av TV 2 AS, organisasjonsnummer 979 484 534, postadresse Postboks 7222, 5020 Bergen («TV 2», «vi» eller «våre»). Disse vilkårene gjelder for deg og ditt kundeforhold til TV 2 og bruk av TV 2s digitale tjenester. Vilkårene gjelder privat bruk. Er du bedriftskunde? Klikk her for vilkår. Ved å ta i bruk våre tjenester, legger vi følgende til grunn: (i) at du har lest, forstått og godtatt brukervilkårene og personvernerklæringen vår. (ii) at du er over 13 år (iii) er bosatt i Norge. For å kjøpe abonnement til våre tjenester må du være over 18 år.

2. OM TJENESTENE

2.1 Tjenestenes innhold

TV 2 leverer en rekke digitale tjenester som består av nyheter, sport, TV-programmer, serier, filmer og annet innhold distribuert gjennom TV 2s kanaler, nettsider og apper («Tjenestene»). Noen av Tjenestene krever opprettelse av personlig brukerkonto til innlogging til våre betalte og ikke-betalte tjenester. For noen av våre betalte tjenester, kreves det i tillegg kjøp av abonnement, som for eksempel TV 2 Sumo. Tjenestene er tilgjengelig for en rekke typer enheter (TV, mobil, PC, nettbrett, osv). Hvilke programmer som er tilgjengelige og hvor lenge, vil variere. Noen typer innhold vil også kunne lastes ned midlertidig og nås uten internettilkobling. Det er også adgang til å kjøpe og leie utvalgte enkeltfilmer. Ved bruk av TV 2 Sumo vil det være et begrenset antall enheter som kan registreres og benyttes samtidig.

2.2 Kjøp og leie av film

Hvis du er registrert som bruker på TV 2 kan du kjøpe og leie filmer. Kjøp- og leiesum vil umiddelbart belastes oppgitt betalingskort ved bestilling. Leiefilm er tilgjengelig i den angitte leieperioden. Ved filmkjøp, vil den aktuelle filmen være tilgjengelig på din brukerkonto så lenge denne er aktiv og ikke er slettet, se punkt 5.

3. BRUK AV TJENESTENE

3.1 Tillatt bruk

Brukernavn og passord skal holdes konfidensielt. Tjenestene gjelder bare privat bruk og kan kun deles med personer i samme husstand som deg. Du må ikke dele passord til din brukerkonto med andre, eller videreselge eller bruke Tjenestene kommersielt. Ved mistanke om misbruk eller brudd på disse vilkårene, kan TV 2 sperre eller avslutte kontoen din for å beskytte deg, TV 2 eller våre samarbeidspartnere fra identitetstyveri eller øvrig misbruk. Det er ulovlig og straffbart å skaffe seg uautorisert tilgang til Tjenestene (hacking), å kopiere innhold for annet enn privat bruk, samt å legge ut innhold fra Tjenestene på Internett og i sosiale medier uten tillatelse.

3.2 Mindreåriges bruk av TV 2 Sumo

Innholdet i våre Tjenester på TV 2 Sumo kan være uegnet for mindreårige. Hvis det skal brukes av mindreårige anbefaler vi at det opprettes egne profiler tilpasset denne bruken, se kontosiden.

3.3 Geografisk begrensning

TV 2 Sumo kan brukes hvis du har midlertidig opphold i EU/EØS, men ellers ikke utenfor Norge. Klikk her for mer informasjon om geografisk sperre.

4. TV 2S ANSVAR FOR TJENESTENE

4.1 Feil på Tjenestene

TV 2 er ansvarlig for alt innhold og funksjonalitet i Tjenestene. TV 2 er derimot ikke ansvarlig for feil eller kostnader ved internettforbindelsen eller enheten du bruker. Kvaliteten på leveransen av Tjenestene vil kunne påvirkes av hvor du befinner deg og hva slags utstyr du bruker. Oppdager du feil på tjenestene eller mistenker at noen misbruker brukerkontoen din, er det fint om du informerer oss om dette via vår Kundeservice. Se våre hjelpesider for mer informasjon om tekniske krav og feilretting. Er det langvarige feil ved en betalt tjeneste som gjør at du ikke kan bruke den, kan du ha krav på refusjon eller gratis tilgang til tjenesten med varighet som samsvarer med tiden tjenesten ikke har vært tilgjengelig.

5. REGISTRERING OG BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Når du oppretter og registrerer brukerkonto på TV 2, ber vi deg om din kontaktinformasjon og innholdspreferanser. For å utvikle Tjenestene og gi deg mest mulig relevant innhold, anbefalinger og tips, vil vi også samle inn informasjon om hvordan du bruker Tjenestene. Du kan lese mer om hvilke opplysninger vi samler inn og hvordan vi behandler disse i personvernerklæringen vår. Du kan enkelt endre innstillingene for personvern på kontosiden. Brukerkontoen vil være aktiv og opprettholdes i en periode på 12 måneder fra sist du var innlogget («Oppbevaringstiden»). Ved utløpet av Oppbevaringstiden vil brukerkontoen anses som inaktiv og vil bli slettet. Du vil motta varsel i rimelig tid før sletting av brukerkonto gjennomføres. Du kan også når som helst be om at brukerkontoen slettes. Da må et eventuelt abonnement være avsluttet og samtlige fordringer gjort opp. Vi vil deretter slette brukerkontoen.

6. BETALTE TJENESTER

6.1 Abonnement

TV 2 Sumo tilbyr forskjellige typer abonnement og betalingsmåter. For mer informasjon, se kontosiden for opplysninger om ditt abonnement, priser, forfallsdato og alternative betalingsmåter. Tilgang til betalte tjenester forutsetter at du registrerer gyldig betalingsinformasjon. Abonnementet løper fra det tidspunkt du registrerer deg første gang og fornyes løpende frem til du sier opp. Det samme gjelder ved oppgradering og nedgradering. Skjer oppgraderingen mellom to forfall, vil betalingen for denne perioden belastes forholdsmessig på neste faktura.

6.2 Betaling

Betalingen trekkes forskuddsvis hver måned. Det er ditt ansvar å sørge for at du kan betale abonnementet ved fornyelse, og at betalingskortet er gyldig og har dekning. Dersom betalingen ikke blir gjennomført, vil vi kreve betalt for de dagene du har hatt tilgang til tjenesten. Det vil gjøres nye forsøk på å gjennomføre betaling til betaling skjer, og vi vil sperre den betalte tjenesten inntil du har betalt. Videre forbeholder vi oss rett til å innkreve gjelden på andre måter, samt kreve forsinkelsesrenter, øvrige avgifter og omkostninger ved eventuell betalingspåminnelse og inkassokrav i tråd med gjeldende lovgivning. Abonnementet nedgraderes til et gratisabonnement dersom betaling ikke skjer i løpet av 30 dager.

7. ANGRERETT

Ved kjøp av Tjenester fra oss, har du ordinær angrerett i tråd med Angrerettloven. Det vil si at du kan gå fra avtalen innen 14 dager etter kjøpet, eller fra det tidspunkt vi informerte deg om angreretten. Har du uttrykkelig bedt om tilgang før fristen løper ut, og senere bruker angreretten, kan vi likevel kreve betalt for den perioden du har brukt tjenesten (se angrerettloven § 21, 3). Ved kjøp av enkeltstående tjenester, f eks. tilgang til et program, eller en film, gjelder det ikke angrerett etter at tjenesten er levert (se angrerettloven § 22, c). Ved leie og kjøp av film anses filmen levert når leie- eller kjøpsperioden er begynt. Dersom du ønsker å benytte deg av angreretten din, vennligst ta kontakt med vårt Kundesenter.

8. ENDRINGER OG OPPDATERINGER

8.1 Endringer av innhold og vilkår

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre Tjenestene. Hvis vi gjør endringer av betydning for deg, vil du informeres og bli bedt om å akseptere de nye vilkårene ved pålogging.

8.2 Endringer i pris

Prisøkning utover vanlig prisstigning eller nye avgifter, eller vi gjør andre endringer som gjør at en betalt tjeneste blir mindre attraktiv for deg, gir vi deg vil vi varsle deg minst en måned i forveien. I slike tilfeller har du rett til å si opp avtalen eller nedgradere til gratisabonnement.

9. OPPSIGELSE

9.1 Oppsigelsesrett for deg

Du kan si opp ditt abonnement når du vil på kontosiden. Avtalen løper ut den perioden du har forhåndsbetalt, og det vil ikke bli refundert eller kreditert betaling for den resterende perioden av abonnementstiden din. Ved kjøp av abonnement via en tredjepart, f.eks i iTunes eller hos din TV- eller mobilleverandør, må du si opp hos tredjepart for at oppsigelsen skal bli registrert. Dersom du har kjøpt abonnement med fast avtaletid (bindingstid) og sier opp et abonnement før bindingstiden er utløpt, eller vi sier opp avtalen på grunn av manglende betaling, kan vi kreve et oppsigelsesgebyr avhengig av hvor mye av avtaletiden som gjenstår.

9.2 Oppsigelsesrett for TV 2

TV 2 kan stenge eller si opp ditt abonnement dersom du ikke overholder vilkårene som fremkommer her.

10. KONTAKT

10.1 Kommunikasjon

TV 2 vil kunne sende deg informasjon om brukerkontoen og oppdateringer av Tjenestene via e-post, SMS og i digitale kanaler. Tilsvarende vil vi også kunne informere deg om nyheter og oppdateringer knyttet til TV 2s produkter og tjenester. For endring av personverninnstillingene, gå inn på kontosiden.

10.2 Kundesenter

Dersom du har spørsmål om din bruk av tjenestene, tekniske problemer, fakturering, personvern, eller har øvrige henvendelser, vennligst benytt kontaktskjema på våre hjelpesider eller ring oss på +47 987 022 32.