Laster...

Hele verden kan se deg

Bilde- og videodelingstenesta Snapchat har fått ein ny funksjon som vekker reaksjoner. No kan ein nemleg publisere klipp som vert synlege for heile verda, og det har ført til bilete og videoar av folk i alle mulege situasjoner.