FavoriteToggle icon. Adds or remove asset to favorite feedPlayPlay a trailer from this asset
Sherdil

    Sherdil

    Sannas høyeste ønske er å få en egen hest. En dag når hun er på vei til skolen havner hun helt tilfeldig i en stall hvor tre araberhester står i karantene. Hestene er en gave fra et annet land til den svenske staten, som har bestemt seg for å slakte dem. Sanna bestemmer seg for å redde en av dem.

    På TV 2 Sumo

    Tilgjengelig til 30. september 2018

    0